Θα προσληφθεί επικουρικό προσωπικό στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Προκειμένου να λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων stage το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α έκανε αίτηση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Η πρώτη αίτηση ήταν στις 28/09/2010 και με την οποία ζητήθηκαν οι εξής ειδικότητες:

1) Π.Ε Ψυχολόγων, 2) Τ.Ε Εργοθεραπείας, 3) Τ.Ε Φυσικοθεραπείας, 4) Τ.Ε Πληροφορικής, 5) Δ.Ε Πλήρωμα ασθενοφόρου. Στις 02/02/2011 ένα έγγραφο έλεγε ότι η πρόταση αυτή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης ενώ κατατέθηκε και άλλη πρόταση για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στις εξής θέσεις: 1) Π.Ε Ειδικών Παιδαγωγών, 2) Τ.Ε Λογοθεραπείας, 3)Δ.Ε Αδελφών Νοσοκομών. Με έγγραφο στις 14/3/2011 του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η πρώτη αίτηση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτωλ/νίας για τις πέντε (5) πρώτες ειδικότητες. Οδηγίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypede.gr ή απευθυνόμενοι στο κέντρο.

Ενημέρωση Κάθε Μέρα